NISA Contacts

Voor informatie over de NISA kunnen per email de volgende bestuursleden worden benaderd:

Secretaris: Erik Eigersma
of
Voorzitter: Constant Hijzen

Voor betalingen: Penningmeester: Jaap van Tuyll 

Voor informatie en opmerkingen over de NISA website Webmaster: Wil van der Schans
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For information about NISA and activities please contact:

Hon. Secretary: Erik Eigersma

Chairman: Constant Hijzen

For suggestions/corrections about the NISA website:

Webmaster: Wil van der Schans