DE ABWEHR IN NEDERLAND  (1936-1945)

Frans Kluiters

Onvoltooid manuscript © Frans Kluiters, 2006
Bewerking Etienne Verhoeyen, 2016 

Uit het voorwoord van Etienne Verhoeyen:

Op het einde van de jaren '90 vatten Frans Kluiters en ik het plan op een boek over de werking van de Duitse Abwehr in Nederland en België te schrijven. Door Frans' vroegtijdig overlijden kwam het Nederlands gedeelte van het boek niet gereed en publiceerde ik in 2011 de Belgische hoofdstukken apart. (E. Verhoeyen, Spionnen aan de achterdeur, Antwerpen, Maklu, 2011)
Het werk van Frans Kluiters is op te vatten als een naslagwerk over het optreden van de Abwehr in Nederland tussen grosso modo 1936 en 1945. Het omvat vijftien hoofdstukken. 
In een eerste inleidend deel worden een aantal structuren en organogrammen van de Abwehr zichtbaar gemaakt en worden enkele aspecten van het Duitse optreden in Nederland vóór de inval geschetst, zoals de werking van de Kriegsorganisation, de rol van de Abwehr bij de rekrutering en de inzet van Sondertrupps aan de Duits-Nederlandse grens, de pogingen tot uniformsmokkel naar Duitsland, het tot stand komen van de Sonderfahndungsliste en de verdere evolutie van de Abwehr naar Frontaufklärungskommandos (FAK) en Frontaufklärungstrupps (FAT) in 1943-1944

Het originele manuscript is in te zien in het onderzoeksarchief van Frans Kluiters in het
Nationaal Archief te 's-Gravenhage, inventarisnummer 2.21.424.

Inleiding en Dankwoord NISA Bestuur (pdf)

"Het bestuur van de NISA is Etienne Verhoeyen zeer dankbaar voor het uitwerken van het "onvoltooide" boek van Frans Kluiters over de Duitse Abwehr in Nederland tussen 1936 en 1945. Via de NISA website is deze rijke erfenis van Frans Kluiters nu ook voor een breed publiek toegankelijk."

Namens het Dagelijks Bestuur van de NISA,

Michael Kowalski

Voorzitter NISA

 

DE ABWEHR IN NEDERLAND (1936-1945)

CLICK OP ONDERSTAANDE HOOFDSTUKKEN VOOR DE TEKSTEN (PDF)

 

Categorie